Campuchia

1 năm 2 tháng trước

Ngày 7/8, hàng trăm vận động viên và quan chức các bộ ban ngành Campuchia đã dự Lễ khởi động đếm ngược 1.000 ngày tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á (