Các nhà bán lẻ Anh trải qua mùa Giáng sinh ảm đạm nhất trong một thập kỷ qua

Các nhà bán lẻ Anh trải qua mùa Giáng sinh ảm đạm nhất trong một thập kỷ qua