Boko Haram tấn công nhiều căn cứ quân sự ở Đông Bắc Nigeria

Boko Haram tấn công nhiều căn cứ quân sự ở Đông Bắc Nigeria