Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Cần tăng khả năng liên kết theo chuỗi giữa các doanh nghiệp logistics