Bình Thuận dừng cử cán bộ đi công tác nước ngoài do doanh nghiệp tài trợ

2 năm 7 tháng trước

Viết bình luận