Bình Thuận dừng cử cán bộ đi công tác nước ngoài do doanh nghiệp tài trợ

3 năm 3 tháng trước

Viết bình luận