Bình Phước

1 năm 2 tháng trước

Vừa phòng chống dịch, vừa kiểm soát an toàn, an ninh trên tuyến biên giới, đảm bảo việc lưu thông hàng hóa, là nhiệm vụ kép mà các chiến sĩ Đồn Biê