Bình Định

1 năm 2 tháng trước

Sáng 6/8, 25 y, bác sĩ, kỹ thuật viên của tỉnh Bình Định đã lên đường để hỗ trợ  thành phố Đà Nẵng.