Bến Tre

1 năm 3 tháng trước

Nhiều nhà vườn ở Bến Tre tiếp tục đốn bỏ sầu riêng để cải tạo đất, chuyển sang trồng lứa sầu riêng mới hoặc bỏ hẳn sầu riêng để chuyển sang