Bế mạc Phiên họp thứ 46 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

3 tuần 5 ngày trước

Chiều 14.7, Phiên họp thứ 46 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. Trước đó, trong ngày 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; tổng kết kỳ họp thứ 9 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Viết bình luận

Tin liên quan