Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ: Thêm một phụ nữ gốc thổ dân được bầu vào Hạ viện

Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ: Thêm một phụ nữ gốc thổ dân được bầu vào Hạ viện