Bản lĩnh ASEAN

6 tháng 3 tuần trước

Kể từ dịch Covid-19 bùng phát làm thay đổi nhiều chương trình nghị sự của hiệp hội, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, đóng góp tích cực, thể hiện tốt vai trò đầu tàu dẫn dắt ASEAN cùng vượt qua thách thức. Vậy, Việt Nam đã cùng các nước bạn ASEAN chống chọi với cơn bão COVID-19 như thế nào?

Viết bình luận

Tin liên quan