Bắc Ninh

6 tháng 2 tuần trước

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh đã quán triệt các cơ sở y tế nâng tinh thần chủ động, phòng chống dịch quyết liệt ở

6 tháng 2 tuần trước

Bắc Ninh là địa phương có nhiều khu công nghiệp, thu hút lượng lớn lao động nước ngoài.