Bắc Kạn

7 tháng 6 ngày trước

Lợi dụng địa hình đồi núi,  một số dự án làm đường giao thông tại Bắc Kạn đã đổ đất đá sang phía taluy dương.

7 tháng 1 tuần trước

Lợi dụng địa hình đồi núi, một số dự án làm đường giao thông tại Bắc Kạn đã đổ đất đá sang phía taluy dương.