Bắc Kạn

1 năm 2 tháng trước

Lợi dụng địa hình đồi núi,  một số dự án làm đường giao thông tại Bắc Kạn đã đổ đất đá sang phía taluy dương.

1 năm 2 tháng trước

Lợi dụng địa hình đồi núi, một số dự án làm đường giao thông tại Bắc Kạn đã đổ đất đá sang phía taluy dương.