Bắc Giang

1 năm 2 tháng trước

Do nhu cầu san lấp và nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy gạch, nhiều đơn vị đã khai thác đất sai quy định tại một số xã, huyện của tỉnh Bắc Giang.