Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm giữ 12 phương tiện vận chuyển cát không có hóa đơn chứng từ

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm giữ 12 phương tiện vận chuyển cát không có hóa đơn chứng từ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm giữ 12 phương tiện vận chuyển cát không có hóa đơn chứng từ
Bà Rịa – Vũng Tàu: Tạm giữ 12 phương tiện vận chuyển cát không có hóa đơn chứng từ