ASEAN VIETNAM 2020

2 tuần 3 ngày trước

Chiều ngày 15/5/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh – Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2020 (UBQG) đã chủ