ASEAN 2020: Phái đoàn Việt Nam tại LHQ tổ chức Lễ kỷ niệm trực tuyến 53 năm thành lập ASEAN