Anh tiến hành tổng tuyển cử trước thời hạn

9 tháng 3 tuần trước

Ngày 12/12, nước Anh bước vào cuộc tuyển cử thứ 2 chỉ trong vòng hơn 2 năm qua. Cuộc bầu cử diễn ra giữa những ngổn ngang và chia rẽ xoay quanh tiến trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit). Kết quả bỏ phiếu được đánh giá sẽ có ý nghĩa quyết định tới cuộc ly hôn này cũng như tương lai của nước Anh thời kỳ hậu Brexit.

Viết bình luận

Tin liên quan