Ấn Độ: 250 học sinh bị nghi ngộ độc, 1 người tử vong 

Ấn Độ: 250 học sinh bị nghi ngộ độc, 1 người tử vong