Algeria

1 năm 3 tháng trước

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp buộc chính quyền Algeria phải tái áp đặt lệnh phong tỏa một phần trong 10 ngày đối 29 tỉnh, thành phố trên to

1 năm 3 tháng trước

Nhân sự kiện “Hội thảo giới thiệu Thị trường Trung Đông – châu Phi” do Bộ Công Thương phối hợp với các Thương vụ Việt Nam tại khu vực Châu