Afghanistan: Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ tại Kabul

Afghanistan: Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ tại Kabul
Afghanistan: Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ tại Kabul
Afghanistan: Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ tại Kabul