Trang chủ |  Tin Video |  Tin Âm Thanh |  Truyền hình |  Chia sẻ hình ảnh |  Tìm kiếm:
Get the Flash Player to see this player.
Thời sự tổng hợp 7h ngày 3/7/2015
(00:26:52)
[03/08/2015 08:50:17]
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn Thời sự tổng hợp 7h ngày 3/7/2015 của Truyền hình thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam
BẢN TIN THỜI SỰ
NEWS IN ENGLISH
越通社新闻
LE JOURNAL HEBDOMADAIRE
NOTICIERO SEMANAL
LĂNG KÍNH PHÓNG VIÊN
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
HÀNH TINH THỂ THAO
THÔNG ĐIỆP LỊCH SỬ
TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
NHỊP CẦU CỘNG ĐỒNG
THẾ GIỚI 360
KINH TẾ THẾ GIỚI
KHÔNG GIAN PHÁP NGỮ
TRUYỀN HÌNH CÔNG ĐOÀN
Y TẾ CUỘC SỐNG
ĐỒNG HÀNH CÙNG VNEWS
BIÊN GIỚI - BIỂN - ĐẢO QUÊ HƯƠNG
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NHẬT TRÌNH KINH TẾ
NGƯỜI DÂN & CHÍNH PHỦ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
DƯ LUẬN THẾ GIỚI VỀ VIỆT NAM
VĂN HÓA GIAO THÔNG
CỘNG ĐỒNG ASEAN
BẢN TIN THỜI SỰ
Thời sự tổng hợp 7h ngày 3/7/2015 ( 00:26:52)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 2/8/2015 ( 00:28:59)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 2/8/2015 ( 00:38:34)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 2/8/2015 ( 00:29:15)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 1/8/2015 ( 00:46:48)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 1/8/2015 ( 00:27:09)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 1/8/2015 ( 00:29:35)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 1/8/2015 ( 00:25:36)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 31/7/2015 ( 00:31:30)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 30/7/2015 ( 00:45:26)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 30/7/2015 ( 00:29:56)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 30/7/2015 ( 00:32:48)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 30/7/2015 ( 00:28:38)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 29/7/2015 ( 00:45:42)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 29/7/2015 ( 00:32:33)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 29/7/2015 ( 00:34:18)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 29/7/2015 ( 00:27:55)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 28/7/2015 ( 00:45:57)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 28/7/2015 ( 00:46:18)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 28/7/2015 ( 00:36:36)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 28/7/2015 ( 00:28:09)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 27/7/2015 ( 00:38:52)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 27/7/2015 ( 00:28:24)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 27/7/2015 ( 00:28:42)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 26/7/2015 ( 00:45:08)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 26/7/2015 ( 00:37:22)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 26/7/2015 ( 00:36:34)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 26/7/2015 ( 00:26:11)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 25/7/2015 ( 00:43:41)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 25/7/2015 ( 00:27:16)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 25/7/2015 ( 00:29:54)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 25/7/2015 ( 00:27:33)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 24/7/2015 ( 00:44:50)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 24/7/2015 ( 00:31:28)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 24/7/2015 ( 00:29:29)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 24/7/2015 ( 00:28:49)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 23/7/2015 ( 00:53:01)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 23/7/2015 ( 00:46:22)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 23/7/2015 ( 00:37:56)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 22/7/2015 ( 00:28:02)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 22/7/2015 ( 00:42:11)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 22/7/2015 ( 00:45:25)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 22/7/2015 ( 00:34:04)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 22/7/2015 ( 00:30:34)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 21/7/2015 ( 00:38:45)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 21/7/2015 ( 00:29:37)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 21/7/2015 ( 00:32:53)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 21/7/2015 ( 00:27:42)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 20/7/2015 ( 00:47:20)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 20/7/2015 ( 00:38:29)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 20/7/2015 ( 00:32:22)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 20/7/2015 ( 00:24:52)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 19/7/2015 ( 00:38:29)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 19/7/2015 ( 00:37:02)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 19/7/2015 ( 00:35:14)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 19/7/2015 ( 00:25:31)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 18/7/2015 ( 00:40:50)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 18/7/2015 ( 00:30:41)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 18/7/2015 ( 00:30:27)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 18/7/2015 ( 00:27:07)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 17/7/2015 ( 00:34:51)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 17/7/2015 ( 00:36:42)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 17/7/2015 ( 00:28:23)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 17/7/2015 ( 00:25:52)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 16/7/2015 ( 00:45:44)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 16/7/2015 ( 00:34:15)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 16/7/2015 ( 00:34:20)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 16/7/2015 ( 00:26:41)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 15/7/2015 ( 00:45:13)
Bản quyền: Trung tâm Truyền hình Thông tấn - TTXVN. Giấy phép: Bộ TTTT số 1118/GP- BTTTT
Chịu trách nhiệm: Giám đốc Nguyễn Thiện Thuật - Email: vnews@vnanet.vn