Trang chủ |  Tin Video |  Tin Âm Thanh |  Truyền hình |  Chia sẻ hình ảnh |  Tìm kiếm:
Get the Flash Player to see this player.
Thời sự tổng hợp 19h ngày 18/12/2014
(00:28:13)
[18/12/2014 19:03:45]
Trân trọng gửi tới quý vị và các bạn Thời sự tổng hợp 19h ngày 18/12/2014 của Truyền hình thông tấn - Thông tấn xã Việt Nam
BẢN TIN THỜI SỰ
NEWS IN ENGLISH
越通社新闻
LE JOURNAL HEBDOMADAIRE
NOTICIERO SEMANAL
LĂNG KÍNH PHÓNG VIÊN
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
HÀNH TINH THỂ THAO
THÔNG ĐIỆP LỊCH SỬ
TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
NHỊP CẦU CỘNG ĐỒNG
THẾ GIỚI 360
KINH TẾ THẾ GIỚI
KHÔNG GIAN PHÁP NGỮ
TRUYỀN HÌNH CÔNG ĐOÀN
Y TẾ CUỘC SỐNG
ĐỒNG HÀNH CÙNG VNEWS
VĂN HÓA DN VIỆT
BIÊN GIỚI - BIỂN - ĐẢO QUÊ HƯƠNG
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NHẬT TRÌNH KINH TẾ
PHONG CÁCH SỐNG
NGƯỜI DÂN & CHÍNH PHỦ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
DƯ LUẬN THẾ GIỚI VỀ VIỆT NAM
VĂN HÓA GIAO THÔNG
AN TOÀN GT LÀ SỰ SỐNG
BẢN TIN THỜI SỰ
Thời sự tổng hợp 19h ngày 18/12/2014 ( 00:28:13)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 18/12/2014 ( 00:37:43)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 18/12/2014 ( 00:27:24)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 17/12/2014 ( 00:48:24)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 17/12/2014 ( 00:38:01)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 17/12/2014 ( 00:31:04)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 17/12/2014 ( 00:25:44)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 16/12/2014 ( 00:35:51)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 16/12/2014 ( 00:38:10)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 16/12/2014 ( 00:28:36)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 16/12/2014 ( 00:31:12)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 15/12/2014 ( 00:43:36)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 15/12/2014 ( 00:31:33)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 15/12/2014 ( 00:31:33)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 15/12/2014 ( 00:26:42)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 14/12/2014 ( 00:42:20)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 14/12/2014 ( 00:29:19)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 13/12/2014 ( 00:38:09)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 14/12/2014 ( 00:30:19)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 14/12/2014 ( 00:26:20)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 13/12/2014 ( 00:26:32)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 13/12/2014 ( 00:32:14)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 13/12/2014 ( 00:26:12)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 12/12/2014 ( 00:38:00)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 12/12/2014 ( 00:27:01)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 12/12/2014 ( 00:41:29)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 12/12/2014 ( 00:25:16)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 12/12/2014 ( 00:43:08)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 11/12/2014 ( 00:26:37)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 11/12/2014 ( 00:35:47)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 11/12/2014 ( 00:26:27)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 10/12/2014 ( 00:44:30)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 10/12/2014 ( 00:45:36)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 10/12/2014 ( 00:31:04)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 10/12/2014 ( 00:25:05)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 09/12/2014 ( 00:43:04)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 09/12/2014 ( 00:27:46)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 9/12/2014 ( 00:32:19)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 9/12/2014 ( 00:29:12)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 8/12/2014 ( 00:38:59)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 08/12/2014 ( 00:27:41)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 8/12/2014 ( 00:34:50)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 8/12/2014 ( 00:29:29)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 7/12/2014 ( 00:38:50)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 7/12/2014 ( 00:32:31)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 7/12/2014 ( 00:37:51)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 7/12/2014 ( 00:21:22)
Bản tin Thời sự tổng hợp 22h ngày 06/12/2014 ( 00:49:19)
Bản tin Thời sự tổng hợp 19h ngày 06/12/2014 ( 00:27:50)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 6/12/2014 ( 00:32:03)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 6/12/2014 ( 00:25:35)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 5/12/2014 ( 00:50:13)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 5/12/2014 ( 00:25:09)
Bản tin Thời sự tổng hợp 12h ngày 05/12/2014 ( 00:26:23)
Bản tin Thời sự tổng hợp 7h ngày 05/12/2014 ( 00:22:30)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 4/12/2014 ( 00:40:30)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 4/12/2014 ( 00:29:24)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 4/12/2014 ( 00:40:06)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 4/12/2014 ( 00:24:16)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 03/12/2014 ( 00:45:46)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 03/12/2014 ( 00:28:12)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 3/12/2014 ( 00:36:24)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 3/12/2014 ( 00:24:02)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 2/12/2014 ( 00:43:23)
Bản tin Thời sự 19h ngày 02/12/2014 ( 00:29:03)
Bản tin Thời sự 12h ngày 2/12/2014 ( 00:36:16)
Bản tin Thời sự 7h ngày 2/12/2014 ( 00:24:30)
Bản tin Thời sự 22h ngày 1/12/2014 ( 00:49:05)
Bản tin Thời sự 19h ngày 1/12/2014 ( 00:37:13)
Bản quyền: Trung tâm Truyền hình - TTXVN. Giấy phép: Bộ TTTT số 1118/GP- BTTTT
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Dương - Phó TGD TTXVN - Email: vnews@vnanet.vn