50 thành viên Hamas thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở biên giới Gaza - Israel

50 thành viên Hamas thiệt mạng trong các vụ đụng độ ở biên giới Gaza - Israel