2 bộ test kit COVID-19 của Việt Nam được lưu hành ở châu Âu

1 tháng 1 tuần trước

Chiều 5/6 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam  đã công bố 2 test kit thử Covid 19 của Việt Nam được cấp phép lưu hành rộng rãi ở châu Âu. Điểm đặc biệt của 2 bộ test kit thử này là được đầu tư và nghiên cứu hoàn toàn bởi nguồn vốn tư nhân.

Viết bình luận

Tin liên quan