Trang chủ |  Tin Video |  Tin Âm Thanh |  Truyền hình |  Chia sẻ hình ảnh |  Tìm kiếm:
Get the Flash Player to see this player.
TIN VIDEO
越通社新闻节目2015年4月24日 (00:14:43)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 27/4/2015 (00:23:22)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 26/4/2015 (00:41:02)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 26/4/2015 (00:27:47)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 26/4/2015 (00:35:18)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 26/4/2015 (00:25:14)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 25/4/2015 (00:31:22)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 25/4/2015 (00:31:05)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 25/4/2015 (00:31:56)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 25/4/2015 (00:22:01)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 24/4/2015 (00:44:00)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 24/4/2015 (00:29:37)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 24/4/2015 (00:33:35)
Văn hoá toàn cảnh ngày 23/4/2015 (00:15:02)
Văn hoá toàn cảnh ngày 22/4/2015 (00:15:00)
Nhịp cầu cộng đồng ngày 22/4/2015 (00:15:16)
Hành tinh thể thao ngày 23/4/2015 (00:18:51)
Hành tinh thể thao ngày 22/4/2015 (00:19:33)
Biên giới - Biển - Đảo Quê hương số 104 (00:19:20)
Thông điệp lịch sử ngày 24/4/2015 (00:06:14)
Thông điệp lịch sử ngày 23/4/2015 (00:06:26)
VNA, News in English online, April 23 2015 (00:14:53)
越通社新闻节目2015年4月23日 (00:15:00)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 24/4/2015 (00:21:34)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 23/4/2015 (00:39:19)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 23/4/2015 (00:27:57)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 23/4/2015 (00:38:00)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 23/4/2015 (00:27:54)
越通社新闻2015年4月22日 (00:15:11)
VNA, News in English online, April 22, 2015 (00:15:30)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 22/4/2015 (00:43:20)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 22/4/2015 (00:36:08)
越通社新闻节目2015年4月21日 (00:14:41)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 22/4/2015 (00:21:33)
Truyền hình công đoàn ngày 19/4/2015 (00:25:17)
Lăng kính phóng viên: Xâm nhập mặn ở Đồng bằng Sông Cửu Long (00:15:24)
Y tế cuộc sống ngày 21/4/2015 (00:21:12)
Văn hoá giao thông ngày 21/4/2015 (00:10:04)
Khoa học và Công nghệ ngày 16/4/2015 (00:23:44)
Dư luận Thế giới về Việt Nam Số 76 (00:14:03)
Dư luận Thế giới về Việt Nam Số 75 (00:12:42)
Giáo dục & đào tạo số 90 (00:25:03)
Thông điệp lịch sử ngày 22/4/2015 (00:07:08)
Thông điệp lịch sử ngày 21/4/2015 (00:06:57)
Thông điệp lịch sử ngày 20/4/2015 (00:07:18)
Thông điệp lịch sử ngày 19/4/2015 (00:07:19)
Thông điệp lịch sử ngày 18/4/2015 (00:05:55)
Người dân và Chính phủ số 80 (00:20:03)
Đồng hành cùng Thông tấn số 20 (00:15:17)
Thế giới 360 ngày 18/4/2015 (00:25:43)
Tiêu điểm kinh tế ngày 19/4/2015 (00:25:42)
Không gian Pháp ngữ ngày 19/4/2015 (00:15:25)
Le journal hebdomadaire du 13 au 19 Avril 2015 (00:15:39)
Noticiero Semanal en español de VNA, del 13 al 19 de Abril de 2015 (00:15:27)
Hành tinh thể thao ngày 21/4/2015 (00:18:02)
Hành tinh thể thao ngày 20/4/2015 (00:20:12)
Hành tinh thể thao ngày 19/4/2015 (00:17:19)
Hành tinh thể thao ngày 18/4/2015 (00:16:32)
Hành tinh thể thao ngày 17/4/2015 (00:15:51)
Văn hoá toàn cảnh ngày 21/4/2015 (00:15:00)
Văn hoá toàn cảnh ngày 20/4/2015 (00:15:00)
Văn hoá toàn cảnh ngày 19/4/2015 (00:15:00)
Văn hoá toàn cảnh ngày 18/4/2015 (00:14:58)
Văn hoá toàn cảnh ngày 17/4/2015 (00:15:00)
VNA, News in English online, April 21 2015 (00:14:39)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 22/4/2015 (00:25:04)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 21/4/2015 (00:45:43)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 21/4/2015 (00:26:58)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 21/4/2015 (00:26:58)
Chuyên đề
BẢN TIN THỜI SỰ
NEWS IN ENGLISH
越通社新闻
LE JOURNAL HEBDOMADAIRE
NOTICIERO SEMANAL
LĂNG KÍNH PHÓNG VIÊN
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
HÀNH TINH THỂ THAO
THÔNG ĐIỆP LỊCH SỬ
TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
NHỊP CẦU CỘNG ĐỒNG
THẾ GIỚI 360
KINH TẾ THẾ GIỚI
KHÔNG GIAN PHÁP NGỮ
TRUYỀN HÌNH CÔNG ĐOÀN
Y TẾ CUỘC SỐNG
ĐỒNG HÀNH CÙNG VNEWS
VĂN HÓA DN VIỆT
BIÊN GIỚI - BIỂN - ĐẢO QUÊ HƯƠNG
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NHẬT TRÌNH KINH TẾ
PHONG CÁCH SỐNG
NGƯỜI DÂN & CHÍNH PHỦ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
DƯ LUẬN THẾ GIỚI VỀ VIỆT NAM
VĂN HÓA GIAO THÔNG
AN TOÀN GT LÀ SỰ SỐNG
Bản quyền: Trung tâm Truyền hình - TTXVN. Giấy phép: Bộ TTTT số 1118/GP- BTTTT
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Dương - Phó TGD TTXVN - Email: vnews@vnanet.vn