Trang chủ |  Tin Video |  Tin Âm Thanh |  Truyền hình |  Chia sẻ hình ảnh |  Tìm kiếm:
Get the Flash Player to see this player.
TIN VIDEO
Thời sự tổng hợp 22h ngày 30/1/2015 (00:44:08)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 30/1/2015 (00:31:32)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 30/1/2015 (00:28:08)
越通社新闻节目2015年1月29日 (00:14:51)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 30/1/2015 (00:26:20)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 29/1/2015 (00:45:49)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 29/1/2015 (00:36:24)
Thông điệp lịch sử ngày 29/1/2015 (00:05:45)
Văn hoá toàn cảnh ngày 28/1/2015 (00:14:56)
VNA, News in English online, January 28 2015 (00:15:13)
Hành tinh thể thao ngày 28/1/2015 (00:19:00)
Biên giới - Biển - Đảo Quê hương số 92 (00:24:58)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 29/2/2015 (00:34:23)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 29/2/2015 (00:25:58)
越通社新闻节目2015年1月29日 (00:14:31)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 28/1/2015 (00:45:04)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 28/1/2015 (00:27:56)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 28/1/2015 (00:26:36)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 28/1/2015 (00:24:46)
Lăng kính phóng viên: Chăn nuôi bò sữa - Bài học về sự liên kết (00:15:25)
Văn hoá giao thông ngày 27/1/2015 (00:10:01)
Y tế cuộc sống ngày 27/1/2015 (00:23:14)
Hành tinh thể thao ngày 27/1/2015 (00:15:53)
Văn hoá toàn cảnh ngày 27/1/2015 (00:15:00)
Thông điệp lịch sử ngày 28/1/2015 (00:07:03)
VNA, News in English online, January 27 2015 (00:15:35)
Truyền hình công đoàn ngày 25/1/2015 (00:24:09)
越通社新闻节目2015年1月27日 (00:15:44)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 27/1/2015 (00:41:33)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 27/1/2015 (00:28:10)
Hành tinh thể thao ngày 26/1/2015 (00:18:03)
Văn hoá toàn cảnh ngày 26/1/2015 (00:15:00)
Giáo dục & đào tạo số 79 (00:24:03)
Thông điệp lịch sử ngày 27/1/2015 (00:07:41)
VNA, News in English online, January 26 2015 (00:15:00)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 27/1/2015 (00:30:43)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 27/1/2015 (00:23:13)
Le journal hebdomadaire du 19 au 25 Janvier 2015 (00:15:56)
Noticiero Semanal en español de VNA, del 19 al 25 de Enero de 2015 (00:14:31)
Thông điệp lịch sử ngày 26/1/2015 (00:06:50)
Thông điệp lịch sử ngày 25/1/2015 (00:06:27)
Thông điệp lịch sử ngày 24/1/2015 (00:06:08)
越通社新闻节目2015年1月26日 (00:14:45)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 26/1/2015 (00:41:41)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 26/1/2015 (00:34:07)
Không gian Pháp ngữ ngày 25/1/2015 (00:15:44)
Văn hoá toàn cảnh ngày 25/1/2015 (00:15:00)
Văn hoá toàn cảnh ngày 24/1/2015 (00:15:00)
Văn hoá toàn cảnh ngày 23/1/2015 (00:15:00)
Văn hoá toàn cảnh ngày 23/1/2015 (00:15:00)
Tiêu điểm kinh tế ngày 25/1/2015 (00:25:36)
Thế giới 360 ngày 24/1/2015 (00:26:12)
Người dân và Chính phủ số 68 (00:20:24)
Hành tinh thể thao ngày 25/1/2015 (00:17:04)
Hành tinh thể thao ngày 24/1/2015 (00:16:23)
Hành tinh thể thao ngày 23/1/2015 (00:19:02)
Dư luận Thế giới về Việt Nam Số 64 (00:11:57)
Đồng hành cùng Thông tấn số 14 (00:15:20)
VNA, News in English online, January 25 2015 (00:15:33)
VNA, News in English online, January 24 2015 (00:15:09)
VNA, News in English online, January 23 2015 (00:14:28)
Thời sự tổng hợp 12h ngày 26/1/2015 (00:32:18)
越通社新闻节目2015年1月25日 (00:20:51)
越通社新闻节目2015年1月24日 (00:15:25)
越通社新闻节目2015年1月23日 (00:15:22)
越通社新闻节目2015年1月22日 (00:15:37)
Thời sự tổng hợp 7h ngày 26/1/2015 (00:23:08)
Thời sự tổng hợp 22h ngày 25/1/2015 (00:39:45)
Thời sự tổng hợp 19h ngày 25/1/2015 (00:32:58)
Chuyên đề
BẢN TIN THỜI SỰ
NEWS IN ENGLISH
越通社新闻
LE JOURNAL HEBDOMADAIRE
NOTICIERO SEMANAL
LĂNG KÍNH PHÓNG VIÊN
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
HÀNH TINH THỂ THAO
THÔNG ĐIỆP LỊCH SỬ
TIÊU ĐIỂM KINH TẾ
NHỊP CẦU CỘNG ĐỒNG
THẾ GIỚI 360
KINH TẾ THẾ GIỚI
KHÔNG GIAN PHÁP NGỮ
TRUYỀN HÌNH CÔNG ĐOÀN
Y TẾ CUỘC SỐNG
ĐỒNG HÀNH CÙNG VNEWS
VĂN HÓA DN VIỆT
BIÊN GIỚI - BIỂN - ĐẢO QUÊ HƯƠNG
GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
NHẬT TRÌNH KINH TẾ
PHONG CÁCH SỐNG
NGƯỜI DÂN & CHÍNH PHỦ
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
DƯ LUẬN THẾ GIỚI VỀ VIỆT NAM
VĂN HÓA GIAO THÔNG
AN TOÀN GT LÀ SỰ SỐNG
Bản quyền: Trung tâm Truyền hình - TTXVN. Giấy phép: Bộ TTTT số 1118/GP- BTTTT
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hoài Dương - Phó TGD TTXVN - Email: vnews@vnanet.vn